Tips för att renovera båtar

Tips för att återställa Båtar

Om du har en åldrande eller skadad båt som har affektionsvärde kan du vara redo att ta itu med en restaurering. Här är några tips att ha i åtanke.

1. Ta en inventering av dina verktyg och sedan är det bara att rulla upp ärmarna och börja. Det är så enkelt.
2. Rengör båten från för till akter så att du kan se exakt vad du har att arbeta med.
3. Ta bort allt vatten, löv och skräp från båten. Organiskt material är din största fiende.
4. Identifiera vad som är trasigt. Säten? Glasfiberkomponenter? Styrsystemet?
5. Ta bort den gamla bränslen från bränsletanken såväl som den gamla oljan från motorn och växelhuset.
6. Ta bort de gamla remmar och slangar på motorn och ersätt dem med nya.
7. Kontrollera genom skrovet för att se till att allt fortfarande är korrekt förseglat. Kontrollera även bottenförskruvningarna för att se till att de är i funktionsdugligt skick och inte rostiga. Byt ut trasiga och skadade delar.
8. Leta efter sprickor och krackelering i glasfibern runt hela båten väldigt nogrant från för till akter och både på insidan och utsidan. Kontrollera bärande fixturer så att de har en ordentlig stödplatta.
9. Gamla båtar kan ha massor av ruttnande trä. Kontrollera däck golv, säte och särskilt akterspegeln efter röta. Ta bort gammalt trä ur båten och ersätt med en marin plywood eller en modern kärnkomposit.